Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser som ingår

Nedan hittar du mer information om de kurser som ingår i Masterprogrammet i didaktik. De första fem kurserna har delkurs 1 gemensam för alla studenter. Delkurs 2 fokuserar på de olika inriktningarnas didaktik och läses i de olika inriktningsgrupperna.

Mer information om kurserna i programmet

Delkurs 2 i de fem första kurserna på programmet ägnas åt den valda inriktningens didaktik: bild, idrott, matematik, moderna språk, naturkunskap, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska, teknik eller allmän didaktik. Kursen behandlar frågor kring undervisning och lärande, bedömning och utveckling av undervisning specifikt för det aktuella ämnet. Du får också möjlighet att fördjupa dig i någon aspekt av inriktningens didaktik.

Didaktikens historiska perspektiv, DIM100, 15 hp

Behandlar didaktik som vetenskapligt fält, dess grunder och dess framväxt. Inom kursen diskuteras och analyseras centrala didaktiska problemställningar och du får möta aktuell didaktisk forskning. Den didaktiska triangeln kring urval och undervisning uppmärksammas särskilt. Vem är eleven och vilka behov har hon? Vad ska undervisas om? Varför? Hur ska det gå till?

Didaktiska forskningsinriktningar, DIM200, 15 hp

I denna kurs studeras lärande som fenomen. Kursen behandlar olika sätt att se på hur människor lär och diskuterar vilka konsekvenser dessa olika lärandeteorier får för hur undervisning bör bedrivas. Vad innebär det för undervisning om man ser lärande som inlärning av beteende, som deltagande i praktiker eller som förvärvande av kunskaper?

Vetenskapliga metoder i didaktik, DIM300, 15 hp

I kursen behandlas grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar med inriktning mot det didaktiska fältet. Hur vet vi det vi tror vi vet? Hur kan vi säkerställa att vår kunskap är giltig? Hur kan vi skapa trovärdig kunskap? Inom kursen diskuteras frågor kring forskningskvalitet och frågor kring reliabilitet och validitet i både kvalitativt och kvantitativt inriktad forskning.

Didaktiska forskningsinriktningar, DIM400, 15 hp

Bedömning av elevers kunskaper är en central uppgift för skolan. I denna kurs studerar du bedömningens historiska bakgrund, olika bedömningssystem och olika sätt att genomföra kunskapsbedömningar. Frågor kring summativ och formativ bedömning samt storskaliga prov, exempelvis PISA, diskuteras speciellt.

Metoder för utveckling av undervisning, DIM500, 15 hp

Elevernas lärande är skolans primära uppgift. I denna kurs presenteras och diskuteras olika former av kollegialt samarbete kring att förbättra undervisning och olika metoder som har som mål att förbättra undervisning och elevers lärande, exempelvis lesson study, learning study och designstudier.

Vetenskapliga metoder i didaktik II, DIM600,15 hp

Kursen har som mål att förbereda dig för att kunna designa och genomföra en självständig undersökning och presentera den i en masteruppsats som uppfyller vetenskapliga krav. I kursen diskuteras relationen mellan en undersöknings frågeställning, metod och kunskapsanspråk. Du genomför datainsamling med användande av olika metoder, tränar på att analysera insamlade data och diskuterar olika designers för-och nackdelar i relation till en frågeställning. Inom kursen uppmärksammas också olika former för akademiskt skrivande.

Examensarbete 30 hp

Examensarbete i ämnesdidaktik, DIM70Ä, 30 hp alternativt Examensarbete i allmän didaktik, DIM70A, 30 hp

Masterprogrammet i didaktik avslutas med att du genomför en självständig undersökning inom ramen för din valda inriktning och presenterar den i form av en masteruppsats som uppfyller vetenskapliga krav. Uppsatsen ventileras vid ett speciellt seminarium och du kommer också att vara opponent på en uppsats.

Studiegång

 ÅrHöstterminVårtermin
1

DIM100, delkurs 1, 7,5 hp

Kursplan DIM100(pdf)

DIM100, delkurs 7,5 hp (inriktningens didaktik)DIM200, delkurs 1, 7,5 hp.
Kursplan DIM200(pdf)
DIM200, delkurs 2, 7,5 hp (inriktningens didaktik)
 
2DIM300, delkurs 1, 7,5 hp    Kursplan DIM300 (pdf)DIM300, delkurs 2, 7,5 hp (inriktningens didaktik)DIM400, delkurs 1, 7,5 hp     Kursplan DIM400 (pdf)DIM400, delkurs 2, 7,5 hp (inriktningens didaktik)
3DIM500, delkurs 1, 7,5 hp. Kursplan DIM500 (pdf)DIM500, delkurs 2, 7,5 hp (inriktningens didaktik)Vetenskapliga metoder i didaktik, DIM600, 15 hp. Kursplan (pdf)
4Examensarbete i allmän didaktik, DIM70A, 30 hp. Kursplan (pdf)
alternativt
Examensarbete i ämnesdidaktik med vald specialisering, DIM70Ä, 30 hp. Kursplan (pdf)
 

 

Kontakt

Programledare
Anna-Lena Lilliestam
E-post

Studievägledare
Anna Carin Lindberg
E-post

Sidansvarig: Johanna Gunnarsson|Sidan uppdaterades: 2019-04-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?