Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utlysning och ansökan

Utlysning av tolv utbildningsplatser på forskarnivå

Studietakt: 50 %
Placering: vid Göteborgs universitet eller Karlstads universitet
Tillträde: 1 januari 2020 alternativt 1 september 2020

Göteborgs universitet och Karlstads universitet utlyser inom en ämnesdidaktisk forskarskola om hållbar utveckling och klassrumsundervisning tolv utbildningsplatser som doktorand inom ämnena ämnesdidaktik med inriktningar (Göteborgs universitet) eller pedagogiskt arbete (Göteborgs universitet och Karlstads universitet).

Forskarskolan startar 1 januari 2020 alternativt 1 september och avslutas efter 8 terminer på halvfart hösten 2023 alternativt våren 2024. Studierna leder till licentiatexamen. Utbildningen bedrivs i huvudsak på distans men med regelbundna närträffar och internat. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forskarskolans verksamheter och knyts även till forskarmiljön Research on Subject-specific Education (ROSE, Karlstads universitet) samt Didaktiska Klassrumsstudier (DKS, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet).

Forskarskolans inriktning

I den ämnesdidaktiska forskarskolan om hållbar utveckling och klassrumsundervisning studeras i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar dagens skola och de sätt som undervisningen organiseras på svarar upp emot de krav som riktas mot den så att eleverna kan utveckla relevanta kunskaper för att säkra ett hållbart samhälle. Under fyra års tid kommer deltagarna i forskarskolan utforska hur skolan och dess lärare kan arbeta för att omvandla frågor om hållbar utveckling till specifikt undervisningsinnehåll som kan leda till djupa kunskaper om hållbarhet. Resultaten från forskarskolan förväntas bidra direkt till skolutveckling och bana väg för en mer relevant ämnesundervisning i SO, NO och svenska för elever 10-12 år, vad som ibland kallas de glömda mellanåren.

Upplägget innebär att forskarskolan blir en del av skolhuvudmännens strategiska utvecklingsarbete och samarbetet mellan kommun, universitet och forskare kommer att vara tätt. Genom hela utbildningen diskuteras forskningen i både vetenskapliga och skolutvecklingsforum. Unikt för denna forskarskola är graden av bidragande inslag från internationella forskare vilket kan innefatta vistelser vid universitet i bl.a. Storbritannien. Nordisk expertis på klassrumsstudier bidrar i forskarskolan och dess kurser.

Forskarskolans utbildningsdel är finansierad av Vetenskapsrådet (VR), vilket innebär att den sammanhållna utbildningen bedömts ha hög vetenskaplig kvalitet och relevans för lärarprofessionen.

Behörighet

De båda forskarutbildningsämnen som är aktuella är ämnesdidaktik med inriktningar (endast Göteborgs universitet) och pedagogiskt arbete.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet har, enligt 7 kap. 39 § Högskoleförordningen, den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå.

För särskild behörighet i ämnet Ämnesdidaktik med inriktningar krävs ett av följande alternativ:

 1. Lärarexamen, varav kurser motsvarande minst 30 hp på avancerad nivå i relevant ämne, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp på avancerad nivå.
 2. Minst 90 hp, varav minst 30 hp på avancerad nivå, inom ett relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp på avancerad nivå.

För särskild behörighet i ämnet Pedagogiskt arbete krävs ett av följande alternativ:

 1. Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp på avancerad nivå.
 2. Minst 90 hp, med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet eller inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet, eller motsvarande, varav minst 30 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För vidare information om dessa ämnen se sidor om

Arbetsuppgifter

Forskarskolan erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning. Doktoranderna kommer att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser vid universitetet/högskola 50 procent av tiden och arbeta i skolverksamhet 50 procent av tiden under fyra år, vilket resulterar i en licentiatexamen.

Bedömningsgrund

För att antas till den aktuella forskarskolan krävs intyg på att arbetsgivaren medger att minst 50 procent av arbetstiden ägnas åt forskarutbildning under åtta terminer. Följande korrekt ifylld blankett ska bifogas ansökan och krävs för att komma ifråga för bedömning.

Blankett intyg från skolhuvudman

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska enligt Högskoleförordningens 7 kap. göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

 • kvalitet i behörighetsgivande examensarbete/uppsats
 • kvaliteten på inskickad forskningsplan (se Ansökningsförfarande)

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp vars uppgift är att rangordna ansökningarna i relation till forskarskolans inriktning och vetenskaplig kvalitet på ansökan. De ansökningar som placerats i en tätgrupp kan komma att kompletteras av intervjuer. Beslut om antagning fattas vid respektive lärosäte utifrån förslag till beslut som beretts i forskarskolans styrelse.

Kontaktuppgifter

Frågor kan ställas till forskarskolans koordinatorer

Ansökan

Det finns fortfarande några platser kvar! Sista ansökningsdag är 1 april. Kontakta Sylvana Sofkova Hashemi för mer information, sylvana.sofkova.hashemi@gu.se

Sänd din ansökan elektroniskt till Rebecca Hall Namanzi rebecca.namanzi@ped.gu.se

Ansökan skall innehålla följande delar:

 1. Personligt brev med en kort beskrivning av relevant bakgrund, max 1 A4-sida
 2. Curriculum Vitae/meritförteckning
 3. Studiedokumentation som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten (Utdrag ur LADOK eller annat studiedokumentationsregister)
 4. Examensarbete omfattande 15 hp på avancerad nivå samt ytterligare max en forskningsrelaterad text (t. ex. artikel, rapport etc.)
 5. Forskningsplan, max fem A4-sidor (se riktlinjer nedan samt redovisade bedömningsgrunder ovan)
 6. Referenser
 7. Övriga meriter den sökande önskar åberopa.

Ange önskemål om placering vid Göteborgs universitet eller Karlstads universitet.

I forskningsplanen beskrivs det tilltänkta avhandlingsprojektet (max fem  A4-sidor exkl. referenslista) och bör innehålla följande rubriker:

 • Bakgrund och syfte,
 • Tidigare forskning,
 • Teoretiska utgångspunkter,
 • Metod, och
 • Referenser.
 • Här redogörs även för planens relation till forskarskolans fokus, liksom till aktuell ämnesdidaktisk forskning inom SO, NO eller svenska.

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska märkas med referensnummer och skickas till:

Rebecca Hall Namanzi
Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Mer information

 

Ansök senast 1 april

Det finns fortfarande några platser kvar.
Sök senast 1 april!

För mer information, kontakta

Sylvana Sofkova Hashemi
sylvana.sofkova.hashemi@gu.se

Ansökningar skickas till:

Rebecca Hall Namanzi
rebecca.namanzi@ped.gu.se

Kontakt

Forskarskolans koordinatorer

Professor Martin Stolare, Karlstads universitet
Email: martin.stolare@kau.se
Telefon: 054-700 14 28

Docent Christina Osbeck, Göteborgs universitet
Email: christina.osbeck@gu.se
Telefon: 031-786 22 73.

Vetenskaplig ledare

Åke Ingerman
Email: ake.ingerman@gu.se

Allmänna frågor om forskarutbildning

Sylvana Sofkova Hashemi, Viceprefekt för utbildning på forskarnivå
Email: sylvana.sofkova.hashemi@gu.se
Telefon: 031-786 3128

Sidansvarig: Johanna Gunnarsson|Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?