Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Disputationer

På institutionen för didaktik och pedagogisk profession

HT 2019

Susanne Staf
Skriva historia. Literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet.
Fakultetsopponent: Docent Karolina Wirdenäs, Stockholms universitet

Avhandling i fulltext

VT 2018

Tuula Maunula
Students’ and Teachers’ Jointly Constituted Learning Opportunities. The Case of Linear Equations.
Fakultetsopponent: Professor Brent Davis, University of Calgary

HT 2017

Eva Borgfeldt
”Det kan vara svårt att förklara på rader” Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3.
Fakultetsopponent: Professor Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder

Ola Strandler
Performativa lärarpraktiker
Fakultetsopponent: Professor Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet

VT 2017

Rimma Nyman
Interest and Engagement: Perspectives on Mathematics in the Classroom
Opponent: Professor Hamsa Venkatakrishnan, Wits School of Education, Johannesburg

Katharina Dahlbäck
Svenskämnets estetiska dimensioner- i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar.
Fakultetsopponent: Fil.dr Karin Jönsson, Malmö högskola

HT 2016

David Carlsson
Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen
Opponent: Professor Jon Magne Vestøl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

HT 2015

Catarina Economou
”I svenska två vågar jag prata mer och så”. En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk
Opponent: Professor Monica Axelsson, institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

VT 2015

Birgitta Berne
Naturvetenskap möter etik: En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik
Opponent: Professor Doris Jorde, Universitetet i Oslo

 

Miranda Rocksén
Reasoning in a science classroom
Opponent: Professor Marianne Ødegaard, Universitetet i Oslo

Ilona Rinne
Pedagogisk takt i betygssamtal - En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och elevers förståelse av betyg
Opponent: Docent Anneli Frelin, Högskolan i Gävle

HT 2014

Kari-Anne Jørgensen
What is going on out there? – what does it mean for children´s experiences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature – landscapes and its places.
Opponent: Professor Tim Waller, Dept. of Education, Faculty of Health, Social Care and Education, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK.


Gunnar Hyltegren

Vaghet och vanmakt - 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan
.
Opponent: Universitetslektor Anders Jönsson, Högskolan i
Kristianstad


Pernilla Andersson Varga

Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala
reproduktionen.

Opponent: Fil.dr. Anita Nordlund, Högskolan i Borås

VT 2014

Eva Wennås Brante
Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?
Opponent: Professor emerita Siv Fischbein

 
Anna-Carin Bredmar
Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet
Opponent: Professor Michael Uljens, Åbo Akademi University

HT 2013

Kristoffer Larsson
Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9.
Opponent: Professor Ola Halldén, Stockholms Universitet

Anna-Lena Lilliestam
Aktör och struktur i historieundervisning. Om utveckling av elevers historiska resonerande.
Opponent: Dr Lise Kvande, NTNU Trondheim, Norge

VT 2013

Magnus Levinsson
Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter.
Opponent: Professor Bernt Gustavsson. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Annika Lilja
Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev.
Opponent: Professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet

HT2012

Ulla Andrén
Self-awareness an self-knowledge in professions: Something we are or a skill we learn.
Opponent: Professor Per Fibaeke Laursen, Institut for Uddannelse og Pedagogik, Aarhus universitet

VT 2012

Eva West
Undervisning och lärande i naturvetenskap – elevers lärande i relation till en forskningsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa.
Opponent: Førsteamanuensis Ellen Karoline Henriksen, Oslo universitet

HT 2011

Maria Reis
Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande
Opponent: fil dr Lisen Häggblom, Åbo Akademi, Vasa, Finland

Åse Hansson
Ansvar för matematiklärande: Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet
Opponent: Professor Johan Lithner, Umeå universitet

VT 2011

Cecilia Kilhamn
Making Sense of Negative Numbers
Opponent: Lektor Jeppe Skott, Aarhus

HT 2010

Angelika Kullberg
What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics
Opponent: Dr Joanne Lobato, San Diego State University

 

Kontaktinformation

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Sidansvarig: Johanna Gunnarsson|Sidan uppdaterades: 2019-10-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?