Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Medlemmar

Weronica Ader, Universitetsadjunkt
Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation
weronica.ader@hlk.hj.se

Jennie Ahlgren, fil dr Etik, lektor i religionsvetenskap
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation
jennie.ahlgren@ju.se

Viktor Aldrin, Fil dr, lektor
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Sektionen för lärarutbildning
viktor.aldrin@hb.se
www.viktoraldrin.se

Anita Andersson, Fil Dr, Universitetslektor
Linköpings Universitet, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
anita.a.andersson@liu.se

Sara Irisdotter Aldenmyr, Docent
Högskolan Dalarna, Akademin för Utbildning, hälsa och samhälle vid
sia@du.se 
personlig presentation

Erik Alvstad, Lektor i religionsvetenskap
Malmö Högskola, Lärande och samhälle
erik.alvstad@mah.se

Helena Anderström, Universitetsadjunkt / doktorand
Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation Karlstads Universitet, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
helena.anderstrom@hlk.hj.se

Lovisa Bergdahl, Lektor i pedagogik
Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande
lovisa.bergdahl@sh.se
personlig presentation

Jenny Berglund, professor
Stockholms Universitet
jenny.berglund@hsd.su.se

Martin Berntson, Docent, lektor
Göteborgs Universitet, Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion
martin.berntson@religion.gu.se
personlig presentation

Polly Björk-Willén, Fil Dr, Biträdande professor
Linköpings Universitet, Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
polly.bjork-willen@liu.se

Thérèse Halvarson Britton, Doktorand
Stockholms universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
therese.britton@hsd.su.se

Johan Runemark Brydsten, Doktorand i religionsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning
Umeå Universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
johan.brydsten@umu.se
personlig presentation

Kerstin von Brömssen, Professor i utbildningsvetenskap
Högskolan Väst, Institutionen för Individ och Samhälle
kerstin.von-bromssen@hv.se
Personlig presentation

David Carlsson, Universitetsadjunkt / doktorand
Högskolan i Gävle, Avdelningen för humaniora
Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
david.carlsson@hig.se
personlig presentation

Johanna Lindgren Chin, Doktorand i ämnesdidaktik, inriktning religion
CeHum- Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms Universitet
johanna.lindgren.chin@cehum.su.se

Henry Cöster, Teologie dr, professor emeritus
henry.coster@kau.se

Sören Dalevi, Lektor i religionsvetenskap
Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturstudier
soren.dalevi@kau.se

Christine Eriksson, doktorand
Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
christine.ericsson@gu.se

Cecilia Eskilsson, universitetsadjunkt
Stockholms Universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
cecilia.eskilsson@hsd.su.se

Björn Falkevall, universitetslektor, Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier
bfl@du.se

Karin Kittelmann Flensner, Fil dr, lektor i utbildningsvetenskap
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle
karin.kittelmann-flensner@hv.se
personlig presentation

Olof Franck, Docent
Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
olof.franck@gu.se
personlig presentation

Caroline Gustavsson, Lektor i religionspedagogik
Stockholms Universitet vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
caroline.gustavsson@hsd.su.se

Sven Hartman, professor emeritus
sven.hartman@telia.com

Kjell Härenstam, Professor emeritus i religionsvetenskap,
Karlstads Universitet
Kjell.Harenstam@kau.se

Linda Jonsson, doktorand och universitetsadjunkt
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
linda.jonsson@mdh.se

Fredrik Jahnke, Doktorand i religionsvetenskap
Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier
fredrik.jahnke@sh.se
personlig presentation

Wilhlem Kardemark, FD
Karlstads Universitet, Institutionen för samhälls- och kulturstudier / Göteborgs universitet, Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion
wilhelm.kademark@lir.gu.se

Anders Karlsson, FL, Gymnasielektor
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad
anders.karlsson6@malmo.se

Karin Embro Larsson, Universitetsadjunkt
Malmö Högskola, Institutionen Individ och samhälle, fakulteten Lärande och samhälle
karin.ernbro-larsson@mah.se

Carina Holmqvist Lidh, Fil Lic, universitetsadjunkt
Göteborgs Universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
carina.holmqvist.lid@gu.se

David Lifmark, FD, Lektor Pedagogiskt arbete
Göteborgs Universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
david.lifmark@gu.se
personlig presentation

Annika Lilja, FD, Universitetslektor
Göteborgs Universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
annika.lilja@ped.gu.se
personlig presentation

Johan Liljestrand
Fil. Doktor, lektor i pedagogik
Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap
jonlid@hig.se
http://www.hig.se/jonlid

Daniel Lindmark, Professor i kyrkohistoria, Professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
daniel.lindmark@umu.se
personlig presentation

Niclas Lindström, FD, lektor
Umeå Universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap / Institutionen för idé och samhällsstudier
niclas.lindstrom@umu.se

Malin Löfstedt, Teol. Doktor, lektor i religionsdidaktik
Uppsala Universitet, Teologiska institutionen
malin.lofstedt@teol.uu.se
www.teol.uu.se

Torsten Löfstedt, Docent i religionsvetenskap
Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper
torsten.lofstedt@lnu.se
Personlig presentation

Kristian Niemi, Doktorand
Karlstads Universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap/Religion,
Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum),
kristian.niemi@kau.se
personlig presentation

Staffan Nilsson, Lektor i religionsvetenskap
Södertörns Högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier
staffan.nilsson@sh.se

Carola Nordbäck
Docent i kyrkohistoria, lektor i historisk-systematisk teologi
Umeå universitet, Åbo Akademi och Svenska kyrkans forskningsenhet
carola.nordback@umu.se

Maria Olson, Docent / biträdande professor
Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Högskolan i Skövde, Institutionen för Hälsa och Lärande samt professor, Högskolan Dalarna
maol@du.se
personlig presentation

Stefan Olsson, Fil dr
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
stefan.olsson@umu.se

Christina Osbeck
Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
christina.osbeck@gu.se
personlig presentation

Bodil Liljefors Persson, Professor
Malmö Högskola, Institutionen samhälle – kultur - identitet, fakulteten Lärande och samhälle
bodil.liljefors@mah.se

Katarina Plank, Fil dr, lektor
Karlstad Universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap
katarina.plank@kau.se

Tünde Puskás, Fil Dr, Universitetslektor
Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) / Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN) 
tunde.puskas@liu.se

Elisabeth Raddock, FD, Universitetslektor
Umeå Universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
elisabeth.raddock@umu.se

Eva Reimers, Fil Dr, Professor
Göteborgs Universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
eva.reimers@gu.se

Signild Risenfors, Lektor i pedagogik
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle
signild.risenfors@hv.se
personlig presentation

Jari Ristiniemi, Lektor i religionsvetenskap
Högskolan i Gävle, Avdelningen för humaniora
jri@hig.se

Niclas Runebou, universitetsadjunkt
Stockholms universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)
niclas.runebou@cehum.su.se

Anders Sjöborg, TD Docent, Universitetslektor Religionssociologi
Uppsala universitet, Teologiska institutionen
anders.sjoborg@teol.uu.se 
http://www.impactofreligion.uu.se

Geir Skeie, Professor i religionsdidaktik
Stockholms universitet
Universitetet i Stavanger, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik
geir.skeie@cehum.su.se 
http://su.avedas.com/converis/person/3737

Karin Sporre, Professor, Pedagogiskt arbete; Teol.dr.
Umeå universitet, Inst. f. tillämpad utbildningsvetenskap, TUV
karin.sporre@umu.se 
personlig presentation

Olle Sundström, FD, Universitetslektor
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier avd Religionsvetenskap och teologi,
olle.sundstrom@umu.se
personlig presentation

Ulrika Svalfors, Forskare och lärare i systematisk teologi med livsåskådningsforskning
Uppsala universitet, Teologiska institutionen
ulrika.svalfors@uadm.uu.se

Peder Thalén, Professor
Högskolan i Gävle
ptn@hig.se

Gull Törnegren, Teol dr, universitetsadjunkt religionsvetenskap
Högskolan Dalarna
gto@du.se
Personlig presentation

Linda Vikdahl, Fil Dr
Södertörns högskola, Religionsvetenskap
linda.vikdahl@sh.se

Lilian Waldenström, Universitetsadjunkt
Malmö högskola, Institutionen för individ och samhälle
lilian.waldenstrom@mah.se

Frederik Wallenstein, doktorand
Stockholms Universitet
wallenstein@rel.su.se

Johan Wickström, TD i religionshistoria, pedagogisk utvecklare
Uppsala universitet, Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik
johan.wickstrom@uadm.uu.se

Tomas Widholm, Doktorand i pedagogiskt arbete
Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
tomas.widholm@liu.se

Malin Wieslander, Doktorand pedagogiskt arbete
Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
malin.wieslander@kau.se 
http://www.kau.se/forskare/malin-sefton

Jonas Wåhlberg, Licentiand
Karlstads Universitet, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
jonas.wahlberg@skara.se

Anna Wrammert, doktorand i religionssociologi med inriktning didaktik
Uppsala universitet, Teologiska institutionen
anna.wrammert@teol.uu.se

Kirsten Grønlien Zetterqvist, Teol doktor
Stockholms Universitet, Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik
kirsten-gronlienzetterqvist@cehum.su.se

Hanna Zipernovszky, Docent, Universitetslektor i religionsvetenskap
Umeå universitet, Institutionen för idé och samhällsstudier
hanna.zipernovszky@umu.se
personlig presentation
 

Kontaktpersoner

Ordförande

Christina Osbeck
personlig presentation

Kontaktinformation

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Sidansvarig: Johanna Gunnarsson|Sidan uppdaterades: 2018-12-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?