Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Eva Birgitta Brante

Universitetslektor

Eva Birgitta Brante
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
eva.wennas.brante@gu.se
031-786 2216

Rumsnummer: B3 312d
Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Läroverksgatan 15 , 41120 Göteborg


Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (Mer information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.idpp.gu.se
idpp@gu.se
Fax: 031-786 2244

Besöksadress: Läroverksgatan 15 , 405 30 Göteborg

Om Eva Birgitta Brante

I have a background as a primary school teacher. During the last ten years I have been teaching at Kristianstad University and Gothenburg University. Around 2008 I became a PhD-student. In June 2014 my thesis was finished. My research in the thesis was about reading comprehension for individuals with dyslexia when text and pictures are integrated. I was part of a project called "Double representation, more or less comprehension" together with Mona Holmqvist,Gothenburg University and Marcus Nyström, University of Lund. In our study we used eye-tracking as a methodology and variation theory as theoretical framework.

 

Nedan följer en längre beskrivning av avhandlingsprojektet på svenska.

Utvidgad läsning - att läsa mellan text och bild
Avhandlingen behandlar hur illustrerade texter erfars av personer med skiftande fonologisk förmåga samt om och hur bilder bidrar till läsförståelsen.  Därmed berörs frågor om vad som blir möjligt att urskilja när materialet som ska läras består av flera representationer samt vilka betingelser för lärande som krävs där text och bild är integrerade.
Det övergripande syftet är att bättre förstå läsandets premisser för personer med skiftande läsförmåga och bidra med kunskaper så att fler individer ges reell möjlighet till framgång i sitt läsande. För att nå dit behöver olika fält mötas; läsforskning, forskning kring dyslexi, forskning kring läsning av bilder, forskning kring ögonrörelsers mönster vid olika typer av läsning, ögonrörelse-inspelning som metod och, framför allt, forskning om hur lärande tillägnas oss. Studiens andra syfte är att i en experimentsituation testa variationsteorins möjligheter att analysera lärande i kontrast. Den kontrast som används är i detta fall skillnaden mellan enbart text samt text och bild.
Följande forskningsfrågor har formulerats:
1 Vilken samstämmighet finns mellan vad den läsande faktiskt riktar sina ögon mot och vad den säger sig ha uppfattat av texten?
2 Vad kan framstår vara av vikt att urskilja från text och bild för att skapa en läsförståelse?
3 På vilka sätt påverkas läsförståelsen för personer med olika läsförmågor av texter där bilder är integrerade?
4 Vad innebär det att läsa för en person med låg fonologisk förmåga?
Studien som genomförts lutar sig delvis mot tidigare forskning kring multimod-alt lärande, men intar samtidigt ett annat perspektiv, då det variationsteoretiska perspektivet som används i studien har ett icke-dualistiskt förhållningssätt. Med utgångspunkt däri betraktas läsning som något som händer mellan en individ och texten. I den relationen spelar en mängd faktorer in, som förkunskaper, urskiljning och förmågor av skild art. Det är också, enligt ett variationsteoretiskt sätt att betrakta lärande, nödvändigt att samtidigt uppmärksamma både delar och helheter av ett lärandeobjekt (Marton, Runesson, & Tsui, 2004).  Hur läsning går till är ett bra exempel på hur delar och helheter samspelar simultant, vilket exemplifierats av bland annat Bowden och Marton (1998) i ett resonemang kring hur mening och struktur gemensamt konstituerar varandra. För att en läsare ska erfara, förstå och skapa mening av en text, så förutsätts det att läsaren urskiljer textens huvudtema men även underteman och därtill exempel som ges på undertemana. Genom att urskilja de olika nivåerna och ställa dem i relation till varandra, erhåller texten en särskild mening. Det går inte att urskilja och relatera delarna till varandra utan att ett meningsskapande sker, precis som att strukturen och nivåerna behövs för att uppfatta meningen på ett djupare plan (Bowden & Marton, 1998). Meningen i en bild kan påverkas av att vi fäster större uppmärksamhet vid emotionella bilder än neutrala bilder (Nummenmaa, Hyönä, & Calvo, 2006) och att irrelevanta aspekter av den visuella stimulin påverkar längden på fixeringar (Brockmole & Boot, 2009). Text och bild integrerade kan vara effektivt, men kan också leda in på villospår. Vad urskiljs vid dubbel representation och vad händer mellan läsaren och texten och bilden?
 

Senaste publikationer

Reading from Multimedia Materials: Benefits of Non-congruent Pictures on Reading Comprehension for Dyslexic Readers
Eva Wennås Brante, Mona Holmqvist
The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Johan, a case study of a Swedish adolescent with dyslexia.
Eva Wennås Brante
Anderson P. L. & Meier-Hedde R. (eds.). Dyslexia in adolescence: Global perspectives, New York, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

The Effect of Illustration on Improving Text Comprehension in Dyslexic Adults
Mona Holmqvist, Eva Wennås Brante, Marcus Nyström
Dyslexia, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

My mission.
Eva Wennås Brante
Teaching as a human experience. An anthology of contemporary poems. , Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars publishing, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Contrarious results from picture inspection for individuals with dyslexia
Eva Wennås Brante
Programme book for EARLI,25-29 August, Limassol, Cyprus, , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Möte med multimodalt material
Eva Wennås Brante
Göteborg, University of Gothenburg, Doktorsavhandling 2014
Doktorsavhandling

Dubbla informationskällor - ökad eller minskad förståelse?
Mona Holmqvist Olander, Eva Wennås Brante, Marcus Nyström
Vetenskapsrådet Resutatdialog 2014, Artikel i övriga tidskrifter 2014
Artikel i övriga tidskrifter

The image of images as an aid to improve learning: An eye-tracking experiment studying the effect of contrasts in computer-based learning material
Mona Holmqvist Olander, Eva Wennås Brante, M Nyström
CSEDU 2014, 6th International Conference on Computer Supported Education, 1-3 April, 2014, Barcelona, Spain, Poster (konferens) 2014
Poster (konferens)

Individual differences in multi-modal viewing patterns
Mona Holmqvist Olander, Eva Wennås Brante
EARLI Sig 2, Comprehension of Text and Graphics, August 25-27, 2014, Rotterdam, The Netherlands., Poster (konferens) 2014
Poster (konferens)

The image of images as an aid to improve learning: An eye-tracking experiment studying the effect of contrasts in computer-based learning material
Mona Holmqvist Olander, Eva Wennås Brante, Marcus Nyström
CSEDU 2014, 6th International Conference on Computer Supported Education, Proceedings, Paper i proceeding 2014
Paper i proceeding

Visar 1 - 10 av 31

2017

Reading from Multimedia Materials: Benefits of Non-congruent Pictures on Reading Comprehension for Dyslexic Readers
Eva Wennås Brante, Mona Holmqvist
The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Johan, a case study of a Swedish adolescent with dyslexia.
Eva Wennås Brante
Anderson P. L. & Meier-Hedde R. (eds.). Dyslexia in adolescence: Global perspectives, New York, Routledge, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

The Effect of Illustration on Improving Text Comprehension in Dyslexic Adults
Mona Holmqvist, Eva Wennås Brante, Marcus Nyström
Dyslexia, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2015

My mission.
Eva Wennås Brante
Teaching as a human experience. An anthology of contemporary poems. , Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars publishing, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Contrarious results from picture inspection for individuals with dyslexia
Eva Wennås Brante
Programme book for EARLI,25-29 August, Limassol, Cyprus, , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2014

Möte med multimodalt material
Eva Wennås Brante
Göteborg, University of Gothenburg, Doktorsavhandling 2014
Doktorsavhandling

Dubbla informationskällor - ökad eller minskad förståelse?
Mona Holmqvist Olander, Eva Wennås Brante, Marcus Nyström
Vetenskapsrådet Resutatdialog 2014, Artikel i övriga tidskrifter 2014
Artikel i övriga tidskrifter

The image of images as an aid to improve learning: An eye-tracking experiment studying the effect of contrasts in computer-based learning material
Mona Holmqvist Olander, Eva Wennås Brante, M Nyström
CSEDU 2014, 6th International Conference on Computer Supported Education, 1-3 April, 2014, Barcelona, Spain, Poster (konferens) 2014
Poster (konferens)

Individual differences in multi-modal viewing patterns
Mona Holmqvist Olander, Eva Wennås Brante
EARLI Sig 2, Comprehension of Text and Graphics, August 25-27, 2014, Rotterdam, The Netherlands., Poster (konferens) 2014
Poster (konferens)

The image of images as an aid to improve learning: An eye-tracking experiment studying the effect of contrasts in computer-based learning material
Mona Holmqvist Olander, Eva Wennås Brante, Marcus Nyström
CSEDU 2014, 6th International Conference on Computer Supported Education, Proceedings, Paper i proceeding 2014
Paper i proceeding

Visar 1 - 10 av 31

Sidansvarig: Christin de Flon|Sidan uppdaterades: 2015-08-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?