Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskning och utvecklingsarbete

Här presenteras några av de forskningsprojekt som intresseområdet pedagogiska bedömningar arbetar med just nu.

Summativa bedömningar

Intresseområdet arbetar från och med vårterminen 2019 med ett projekt som fokuserar både summativa bedömningar och institutionens lärarutbildningsuppdrag.

Att utveckla summativ bedömarkompetens: En longitudinell studie av språklärarstudenter och nyexaminerade språklärare (Developing summative assessment literacy: A longitudinal study of pre-service and novice language teachers). (Finansiär Vetenskapsrådet, period 2019 – 2021)

Projektledare Dr. Anne Dragemark Oscarson.
Övriga medverkande: Professor Dr. Ali Yildirim, Associate Professor Dr. Raili Hildén, Dr. Birgitta Fröjdendahl.

Självbedömning och återkoppling

Forskningsområdet pedagogiska bedömningar innefattar de klassrumsbaserade formativa bedömningspraktiker som självbedömning och olika former av återkoppling/feedback.

För tillfället pågår ett par pilotprojekt där Anne Dragemark Oscarson, i samarbete med medverkande vid institutionen för språk och litteraturer vid Humanistiska fakulteten, undersöker, huvudsakligen lärarstudenters, självbedömningsförmåga av sina färdigheter i engelska. De tittar också på hur olika typer av feedback på studenternas skriftliga produktion påverkar deras lingvistiska utveckling.

Ytterligare områden som denna grupp sysslar med är hur gymnasieelever bedömer sin egna akademiska vokabulär, och hur den europiska språkportfolion kan fånga yngre barns lärande i de produktiva färdigheterna i språk.

Ännu ett projekt under utveckling av Anne Dragemark Oscarson, Ilona Rinne och Ola Strandler är lärarstudenters och nyblivna lärares upplevelser och förståelse av den egna bedömningspraktiken – både summativ och formativ. Här pågår ett visst initialt samarbete mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet.

Betyg och betygsamtal

Forskningsområdet pedagogiska bedömningar innefattar även de de klassrumsbaserade summativa pedagogiska bedömningspraktiker, som betyg och betygsamtal.

Ett projekt inom intresseområdet som Ilona Rinne fokuserar på handlar om lärares och elevers förståelse av betyg såsom den visar sig i enskilda betygssamtal på gymnasiet. Ett centralt begrepp i studien är pedagogisk takt och i fortsatt forskning riktas fokus mot hur detta begrepp kan tillämpas för att beskriva aspekter av bedömning och betygsättning i den pedagogiska praktiken. Inte minst fokuseras relationella aspekter i samband med betygsättning.

I sin avhandling har Ola Strandler studerat lärares praktiker i ljuset av det allt större fokus som läggs på elevers prestationer. Detta belyses bland annat med avseende på hur olika ämnesdimensioner framträder som mer eller mindre viktiga i undervisningen som ett resultat av detta, och i förhållande till vilken roll betyg får i undervisningen i olika kontexter.

Ytterligare ett pågående projekt där Ilona Rinne (projektledare) och Anne Dragemark Oscarson och Ola Strandler medverkar handlar om examinatorers och handledares förhållningssätt till betygskriterier på grund- och ämneslärarprogrammet. Inom projektet undersöks hur handledare och examinatorer tolkar betygskriterier för examensarbetet samt hur examinatorer bedömer och betygsätter examensarbeten. En del resultat kommer att redovisas i ett kommande kapitel kring vetenskaplighet i lärarutbildningen, utgiven av Studentlitteratur.

Även Maria Åström deltar i en forskningsstudie (i samarbete mellan Linköping, Malmö och Karlstad), finansierad av Vetenskapsrådet. Studien syftar till att finna vilka kriterier som olika bedömare använder, om det finns olika kriterier i olika ämneskulturer, om bedömare med olika lång erfarenhet gör likadana bedömningar och om det finns skillnader i bedömningen beroende på ämnesinnehållet. Här hittar du mer information om projektet.

Arbetet med tidskriften Educare

Under 2015 gav gruppen i samverkan med Malmö högskola ut ett specialnummer av tidskriften EDUCARE med tema dokumentation och bedömning.

I skrivprocessen samverkade gruppen med forskare från andra institutioner vid Göteborgs universitet men även med andra lärosäten, exempelvis Högskolan i Jönköping och Högskolan i Kristianstad.

Artiklarna belyser i huvudsak olika aspekter av de bedömnings- och dokumentationspraktiker som dagens skola använder. Centralt är att se hur dessa hänger ihop med varandra och vilka konsekvenser får de för skolans verksamhet.

Här kan du läsa EDUCARE 2015:2, kritiska perspektiv på bedömning och dokumentation

Det finns även fler nummer av tidskriften EDUCARE på Malmö högskolas webbplats.

 

Kontaktperson

Anne Dragemark Oscarson
anne.dragemark@ped.gu.se
telefon: 031-786 2383

Ilona Rinne
ilona.rinne@gu.se
telefon: 031-786 6488
 

Sidansvarig: Johanna Gunnarsson|Sidan uppdaterades: 2019-03-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?