Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Antropocen, postnatur och bildning.

Research profile seminar

Kollegiet för forskning om utbildning och lärande för hållbar utveckling (RESD-kollegiet) bjuder in till seminarium; Antropocen, postnatur och bildning.

Antropocen är ett ord som på kort tid spridits från geovetenskap till humaniora, konst och populärkultur. Det har blivit en hypermetafor för de stora politiska och etiska frågorna i klimatförändringens tidevarv. Begreppet sägs beteckna den slutliga kollapsen för gränsen mellan kultur och natur, mellan mänskligt och icke-mänskligt. Kräver det en "geologisk vändning" i tänkandet? Vilka narrativ präglar diskursen om antropocen, och varför är begreppet så kontroversiellt? Vilken betydelse kan antropocen ha för frågor kring bildning?

Björn Billing disputerade i idé- och lärdomshistoria med en avhandling om den tyske tänkaren och musikern Theodor W. Adorno och hans idéer om den moderna konsten. De senaste åren har Björn riktat fokus mot miljöhistoriska teman såsom tankar kring landskap, visuella representationer av naturen, antropocen, artutrotning och dinosaurier. I november 2017 utkommer Björns bok om Rousseau och 1700-talets natursyn på Ellerström förlag.

Lecturer: Univ.lektor Björn Billing, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Date: 11/29/2017

Time: 2:00 PM - 4:00 PM

Categories: Education and Didactics

Organizer: Kollegiet för forskning om utbildning och lärande för hållbar utveckling (RESD-kollegiet)

Location: Campus Rosenlund (pedagogen), hus B, Läroverksgatan 15 B3 335

Event URL: Read more about Antropocen, postnatur och bildning.

Contact person: Eva Nyberg

SHORTCUTS IDPP

Page Manager: Johanna Gunnarsson|Last update: 6/17/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?