Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Olof Franck

Senior lecturer

Olof Franck
Senior lecturer
olof.franck@gu.se
+46 31 786 2011

Room number: B3 359
Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 40530 Göteborg


Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.idpp.gu.se
idpp@gu.se
Fax: +46 31 786 2244
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 411 20 Göteborg

About Olof Franck

Jag är docent i religionsfilosofi och universitetslektor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Sedan 2013 är jag viceprefekt för forskning vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP).

Undervisningsintressen

Jag är särskilt intresserad av frågor där de samhällsorienterande ämnenas didaktik, i synnerhet religions- och etikdidaktiska perspektiv, aktualiseras och står i centrum. Efter nära tjugo år som lärare i gymnasieskolan, mestadels som lektor i filosofi och religionskunskap, och genom uppdrag som ämnesexpert vid Skolverkets arbete med Lgr11, Lgy11 och Gymnasiesärskolans reform (2013), har intresset för att utveckla relevanta ämnesdidaktiska perspektiv i t ex författande av läromedel, i praktisk undervisning och i arrangerande av kompetensutveckling för lärare i relation till nya kurs- och ämnesplaner vuxit sig starkt. Jag är också engagerad i den grupp vid IDPP som på Skolverkets uppdrag arbetar med att utforma nationella prov i religionskunskap för åk 6 och 9, vilket kan ses som ytterligare en faktor som stärker och är uttryck för nämnda intresse.

Jag undervisar på kurser och handleder arbeten som relaterar till dessa undervisningsintressen.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen sammanfaller till stor del med mina undervisningsintressen. Inte minst frågor som rör religion, etik, genus, sexualitet och etnicitet i relation till utbildning och pedagogik hör till dessa intressen. Under senare år har också intresset för forskningsperspektiv knutna till Utbildning för hållbar utveckling (ESD) vuxit sig starkt.

Jag är också och inte minst intresserad av kunskapsteoretiska och ontologiska frågor som aktualiseras i utbildningsvetenskapliga sammanhang. Begreppet literacy är en av flera ingångar till detta intresseområde.

Under 2015 – 2017 är jag engagerad i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Vad kan man lära sig i etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola (Dnr 2014-2030).

Under 2015 avslutas det av Sveriges läromedelsförfattares förening finansierade projektet Etisk litteracitet – en fråga om kunskap? En studie av hur etik och etiska frågor framställs i några läromedel för religionskunskap på grundskolan med särskild hänsyn till ny kursplan i religionskunskap (Lgr11).
 

Latest publications

Förord. Vetenskaplighet i högre utbildning. Exempel från lärarutbildningen, red Olof Franck
Olof Franck
Vetenskaplighet i högre utbildning. Exempel från lärarutbildningen, red Olof Franck, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2019
Chapter in book

Vetenskaplighet i högre utbildning. Exempel från lärarutbildningen
Olof Franck
Lund, Studentlitteratur, Edited book 2019
Edited book

Religionskunskap
Olof Franck
Blanck, S., Franck, O., Holmqvist Lidh, C., Lillliestam, A-L. & Pettersson, A.: SO för lärare 1 - 3, Lund, Gleerups, Chapter in book 2019
Chapter in book

Lärarutbildningen och den digitala kompetensen
Sylvana Sofkova Hashemi, Catarina Player-Koro, Eva Wennås Brante, Olof Franck, von Otter Ann-Marie et al.
Vetenskaplighet i högre utbildning - Erfarenheter från lärarutbildningen, Studentlitteratur, Chapter in book 2019
Chapter in book

Religion och vetenskap i dialogisk undervisning om tro, vetande och konstruktiv religionskritik,
Olof Franck
Konferens: Skolan och kyrkan 1 februari 2019, Kyrkostyrelsen, Evangelisk lutherska kyrkan i Finland, Helsingfors, Conference contribution 2019
Conference contribution

Ethics education as an arena for the highlighting of the concept of ethical competence: some critical perspectives. Keynote lecture. Suomen uskonnon opettajain litto (SUOL)
Olof Franck
Konferens: Tema Etik och pedagogik - Perspektiv och metoder för religionsundervisning, Helsingfors 2 februari 2019., Conference contribution 2019
Conference contribution

Introduktion
Olof Franck
Konstruktiv religionskritik. Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv , Stockholm, Sanoma, Chapter in book 2019
Chapter in book

Konstruktiv religionskritik. Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv
Olof Franck, Mikael Stenmark
Stockholm, Sanoma, Edited book 2019
Edited book

Showing 1 - 10 of 145

2019

Förord. Vetenskaplighet i högre utbildning. Exempel från lärarutbildningen, red Olof Franck
Olof Franck
Vetenskaplighet i högre utbildning. Exempel från lärarutbildningen, red Olof Franck, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2019
Chapter in book

Vetenskaplighet i högre utbildning. Exempel från lärarutbildningen
Olof Franck
Lund, Studentlitteratur, Edited book 2019
Edited book

Religionskunskap
Olof Franck
Blanck, S., Franck, O., Holmqvist Lidh, C., Lillliestam, A-L. & Pettersson, A.: SO för lärare 1 - 3, Lund, Gleerups, Chapter in book 2019
Chapter in book

Lärarutbildningen och den digitala kompetensen
Sylvana Sofkova Hashemi, Catarina Player-Koro, Eva Wennås Brante, Olof Franck, von Otter Ann-Marie et al.
Vetenskaplighet i högre utbildning - Erfarenheter från lärarutbildningen, Studentlitteratur, Chapter in book 2019
Chapter in book

Religion och vetenskap i dialogisk undervisning om tro, vetande och konstruktiv religionskritik,
Olof Franck
Konferens: Skolan och kyrkan 1 februari 2019, Kyrkostyrelsen, Evangelisk lutherska kyrkan i Finland, Helsingfors, Conference contribution 2019
Conference contribution

Ethics education as an arena for the highlighting of the concept of ethical competence: some critical perspectives. Keynote lecture. Suomen uskonnon opettajain litto (SUOL)
Olof Franck
Konferens: Tema Etik och pedagogik - Perspektiv och metoder för religionsundervisning, Helsingfors 2 februari 2019., Conference contribution 2019
Conference contribution

Introduktion
Olof Franck
Konstruktiv religionskritik. Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv , Stockholm, Sanoma, Chapter in book 2019
Chapter in book

Konstruktiv religionskritik. Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv
Olof Franck, Mikael Stenmark
Stockholm, Sanoma, Edited book 2019
Edited book

Showing 1 - 10 of 145

Page Manager: Johanna Gunnarsson|Last update: 9/4/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?