Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Eva Nyberg

Senior lecturer

Eva Nyberg
Senior lecturer
eva.nyberg@ped.gu.se
+46 31 786 2310

Room number: B4 456
Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 41120 Göteborg


Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.idpp.gu.se
idpp@gu.se
Fax: +46 31 786 2244
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 411 20 Göteborg

About Eva Nyberg

Research interests
My research focuses on teaching and learning science, especially biology, both in primary, secondary school and in higher education. I am also interested in research concerning Education for Sustainable Development throughout the educational system. Through my thesis work I developed an interest towards formative assessment, especially in the context of teachers’ professional development. In my future research I would like to further explore the use of formative assessment as a tool to develop teaching of science, as well as teaching for sustainable development. My thesis work indicated that observations and caring of living organisms is important when learning about biological life cycles and in learning for sustainable development. I wish to further explore this.

Teaching interests
Subject didactics in domain specific areas such as biology, ecology, environment and sustainability. In-service training within scientific subject teaching with fomrative assessment as point of departure. Tutoring of exams work.

Keywords
Science education, ecology, biology, Education for Sustainable Development (ESD), teaching and learning, formative assessment.

Latest publications

Bortom ”Plant Blindness”: Att se växternas betydelse för en hållbar värld
Dawn Sanders, Eva Nyberg, Bryndis Snæbjørnsdóttir, Mark Wilson, Bente Eriksen et al.
Resultatdialog_VR_2019, Stockholm, Vetenskapsrådet, Conference contribution 2019
Conference contribution

Teachers’ and Student Teachers’ Attitudes towards Nature and the Environment – A Comparative Study between Sweden and France
Eva Nyberg, Jérémy Castéra, Birgitta Mc Ewen, Niklas Gericke, Pierre Clément
Scandinavian Journal of Educational Research, Journal article 2019
Journal article

Ämnesdidaktiska modeller för de naturorienterande ämnena i förskola och grundskola: ett projekt inom den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning
Miranda Rocksén, Eva Nyberg, Katarina Zupancic
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Norrköping, 17-18 oktober 2019, Conference contribution 2019
Conference contribution

Att se nyttoväxter – platsens betydelse.
Eva Nyberg, Anna Maria Hipkiss
Forskningssymposium 28 augusti 2019: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, HLK, Jönköping University., Conference contribution 2019
Conference contribution

Den anatomiska dissektionens roll för undervisning och lärande om/i anatomi och kirurgi
Bjørn Friis Johannsen, Miranda Rocksén, Eva Nyberg
Friis Johannsen, B., Rocksén, M. & Nyberg, E. (2018). Den anatomiska dissektionens roll för undervisning och lärande om/i anatomi och kirurgi. Presentation på FND 2018, Forskning i naturvetenskapernas didaktik, Malmö, 7-8/11., Conference contribution 2018
Conference contribution

Att se växter
Eva Nyberg, Anna Maria Hipkiss, Dawn Sanders
Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning 25-26 oktober 2018, Örebro universitet, Conference contribution 2018
Conference contribution

Showing 21 - 30 of 47

2014

Formativ bedömning i gymnasiets naturkunskap
Ulrika Berg, Eva Nyberg
Nationell ämnesdidaktisk konferens NÄD2014, Göteborg 9-11 april, 2014, Conference contribution 2014
Conference contribution

Drawing attention to the 'green side of life'
Eva Nyberg, Dawn Sanders
Journal of Biological Education, Journal article 2014
Journal article

2013

Teachers' understanding of genetic determinism : A comparative study between Sweden and France
Niklas Gericke, Pierre Clément, Birgitta Mc Ewen, Mats Hagman, Jan Landström et al.
ESERA 13, 10th biannual Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence Learning, Nicosia, Cyprus, 2-7 September, 2013, Conference contribution 2013
Conference contribution

Teachers' conceptions about nature and environment partially contradict ecofeminism theory
Birgitta Mc Ewen, Pierre Clément, Niklas Gericke, Mats Hagman, Jan Landström et al.
ESERA 13, 10th biannual Conference: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence Learning, Nicosia, Cyprus, 2-7 September, 2013, Conference contribution 2013
Conference contribution

2012

Variation theory as guiding principle for formative assessment in a Learning Study
Eva Nyberg, Mona Holmqvist
WALS 2012 (World Association of Lesson Studies), Singapore 28-30/11, 2012 , Conference contribution 2012
Conference contribution

Professional knowledge and everyday experience in a group of elementary teacher students reasoning about teaching infection
Eva Nyberg, Ann Zetterqvist, Marlene Sjöberg, Shirley Booth
Proceedings of IOSTE 2012 (International Organization for Science and Technology Education), Yasmine Hammamet, Tunisia 30/10-2/11, 2012 , Conference paper 2012
Conference paper

Lärare och forskare i samverkan
Eva Nyberg, Malin Ek
Rönnerman, K. (red.) (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig grund. (2., [rev.] uppl.) , Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2012
Chapter in book

2011

The Pedagogical Content Knowledge of two exemplary science teachers: a comparative study
Eva Nyberg, Ann Zetterqvist
NFSUN 2011 (Nordiskt forskarsymposium om undervisning i naturvetenskap), Linköping, Sverige 14/6 – 16/6, 2011, Conference paper 2011
Conference paper

2010

Om livets kontinuitet – en fallstudie i årskurs 5
Eva Nyberg
FND 2010 (Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik), 16/11-17/11, 2010, Högskolan i Kristianstad, Sverige, Conference paper 2010
Conference paper

Showing 21 - 30 of 47

Page Manager: Johanna Gunnarsson|Last update: 9/4/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?