Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Delegation från University of Hong Kong på besök

Nyhet: 2015-06-24

Utbildningsvetenskapliga fakultetens utbyte med University of Hong Kong, HKU, fortsatte i mitten av juni när en HKU-delegation besökte Göteborg.
Bland annat genomfördes en två dagar lång minikonferens.

Samarbetsavtalet, som våren 2009 undertecknades mellan de utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet och University of Hong Kong, ger fortsatt upphov till gemensamma aktiviteter.
I april undertecknades ett nytt Memorandum of Understanding mellan fakulteterna.
– Det är mycket värdefullt. Det ger oss möjlighet att fortsätta att utveckla flera av de samarbeten som redan finns mellan fakulteterna, säger Britt-Marie Apelgren, prodekan och värd för den inledande dagen.
Under junidagarna genomfördes bland annat en två dagars minikonferens på temat Research on Education for Sustainable Development. Från Utbildningsvetenskapliga fakulteten deltog forskare från främst institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, men även från institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI.
- Konferenstemat ligger i tiden vid både Göteborgs universitet och vid HKU. Som exempel kan nämnas att vid IDPP nu pågår fyra större externfinansierade forskningsprojekt inom området, säger Jonas Emanuelsson, prefekt vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession och den som ansvarade för konferensprogrammet ihop med kollegorna Eva Nyberg och Beniamin Knutsson.
I sammanhanget kan även nämnas att forskare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten finns med i fyra av de tolv förslag som gått vidare i satsningen på globala samhällsutmaningar, UGOT Challenges, vid Göteborgs universitet.

Gemensamma frågor

– Minikonferensen hade ett bra program med matchande presentationer där forskare och doktorander från HKU parades ihop med folk från oss. Många gemensamma frågor lyftes och vi beslutade att framledes hålla kontakten för att utveckla forskning gemensamt, säger Jonas Emanuelsson.
Deliang ChenDeliang Chen, framstående klimatforskare och professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, höll en av många föreläsningar vid konferensen, under rubriken Earth system for global sustainability: Grand challenges over the coming decade.
– Global hållbarhet är en nyckel till en tryggad livsmedelsförsörjning, energi- och sötvattenstillgång, fattigdomsbekämpning och människors hälsa. Det kräver nytänkande om ekonomi, förvaltning, handel, rättvisa och maktrelationer, sade Deliang Chen.

Vända globala kurvor

Han ansåg att det finns en aldrig tidigare skådad global vetenskaplig strävan att ge svar på de mest angelägna frågorna mänskligheten stått inför. Att möta de utmaningarna måste bidra till att ge insikter om effekter, sårbarhet och svarsalternativ för att vända de globala kurvorna av påverkan och bygga motståndskraft i en tid av snabba globala förändringar.
Arjen Wals, anställd gästprofessor vid IDPP efter ett forskningsbidrag från Carl Bennet AB, redovisade i sin presentation hur hållbarhetsfrågor med sitt ursprung i miljöfrågor gradvis förändrats mot ett bredare samhälls- och utbildningsvetenskapligt forskningsintresse. Frågor om social, kulturell och ekonomisk hållbarhet ses där som integrerade med ekologisk hållbarhet. Den integration ställer fundamentalt nya krav och ger möjligheter att utveckla andra former för utbildning och lärande som bättre svarar mot behoven att finna mer rättvisa och långsiktigt hållbara sätt att leva.

Utveckla samarbete

Utbytet under dagarna handlade, utöver minikonferensen, även om att utveckla samarbete inom utbildning. Samarbete har exempelvis under flera år pågått mellan de två utbildningsvetenskapliga fakulteterna inom forskarutbildningen i språkdidaktik. Flera doktorander och forskare fanns dessutom på plats vid HKU:s motsvarande minkonferens 2012. På avancerad nivå har ett flertal forskare och lärare vid fakulteten under flera år haft föreläsningar via Skype på HKU:s masterutbildningar. På grundnivå finns bland annat samarbete inom lärarutbildningen, där exempelvis lärarstudenter vid Göteborgs universitet gjort fältstudier på plats i Hong Kong.
Det senare har möjliggjorts tack vare professor Ming Fai Pang vid HKU som även denna gång fanns med i delegationen från Hong Kong. Ming Fai Pang var läsåret 2009/2010 innehavare av Carl och Thecla Lambergs gästprofessur vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Kontakter mellan de båda universitetens utbildningsvetenskapliga fakulteter har pågått sedan början av 90-talet, främst genom det forskningssamarbete professor Ference Marton då etablerade. Sedan dess har ett stort antal forskningssamarbeten pågått med Hong Kong med ytterligare andra forskare vid fakulteten inblandade.

AV:

Artikeln publicerades först på: uf.gu.se

Nyheter IDPP

 • Får medel för utsläppsreducerande åtgärder

  [2018-01-22] Hallå där Helena Pedersen, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession och en av dem som får tilldelning av medel ur Göteborgs universitets interna klimatfond för utsläppsreducerande åtgärder under 2018.

 • Konferens om etisk kompetens som innehåll i skolundervisningen

  [2017-12-11] Hallå där Christina Osbeck, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession och ansvarig när konferensen "What may be learnt in ethics? Present and future conceptions of ethical competence" genomförs på Pedagogen 11-13 december.

 • Förändrat värdesystem i kölvattnet av skolreformer

  [2017-12-06] Förstelärarreformen från 2013 kan ses som ett indirekt svar på debatten om svensk skolas sjunkande resultat. En studie vid Göteborgs universitet pekar nu på ett lärarmissnöje över att reformen lett till en mer hierarkisk lärarkår. Dessutom innebär reformen att de tidigare huvudlärarna, som fick sin position legitimerad av kollegorna, ersatts av förstelärare som främst ses som skolledningens förlängda arm.

 • Sätter fokus på utbildning, hållbar utveckling och internationellt bistånd

  [2017-12-04] Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Beniamin Knutsson, verksam vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som docent i ämnesdidaktik.

 • Nytt masterprogram i utbildning för hållbar utveckling

  [2017-11-28] I höst startar ett nytt och internationellt masterprogram i utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. Programmet fokuserar på hur just utbildning kan bli ett effektivt verktyg för en mer hållbar utveckling.

 • Mer lärarfokus på "hur" än "vad" eleverna redovisar i det multimodala skolarbetet

  [2017-11-20] Att förena multimodalt språk- och kunskapsutvecklande textarbete med bedömning innebär såväl möjligheter som svårigheter i skolundervisningen. Det visar en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet.

 • Mission: Rädda världen!

  [2017-11-16] - Det är människor med högst utbildning som står för mest miljöförstöring, påpekar Arjen Wals, gästprofessor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession i ett reportage i senaste GU Journalen.

 • Undersöker hur lärare använder sociala medier

  [2017-11-15] Hallå Annika Lantz-Andersson och Mona Lundin, båda vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som för Skolverkets räkning gjort en populärvetenskaplig forskningsbevakning om sociala medier som en arena för lärares fortbildning.

 • Hög kvalitet på grundlärarutbildningen i Göteborg

  [2017-11-13] Göteborgs universitet får betyget hög kvalitet för Grundlärarprogrammets inriktning årskurs 4-6 i Universitetskanslerämbetets, UKÄs, pilotutvärdering av åtta lärarutbildningar i Sverige. Därmed är den aktuella inriktningen färdigutvärderad och utvärderas inte igen i den ordinarie utbildningsutvärderingen i mars 2018.

 • 34 miljoner från Vetenskapsrådet till utbildningsvetenskap

  [2017-11-01] Två forskarskolor och två forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har tilldelats drygt 34 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning inom utbildningsvetenskap.

Fler nyheter

Sidansvarig: Johanna Gunnarsson|Sidan uppdaterades: 2017-01-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?