Till startsida
Webbkarta

Ann Zetterqvist

Universitetslektor

Ann Zetterqvist
Universitetslektor
Proprefekt
Biologididaktik, särskilt ekologi och evolution
Akademisk grad: Doktor,
ann.zetterqvist@ped.gu.se
Tel: 031-786 2260
Mobiltelefon: 0708-774563
Besöksadress: Läroverksgatan 15, Göteborg
Rumsnummer: B4 463
Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Arbetsuppgifter: Lärarutbildare vid Enheten för ämnesdidaktik (NA-avdelningen). Kursledare MNM


Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (Mer information)
Box 300
40530 Göteborg
Besöksadress: Läroverksgatan 5, 40530 Göteborg
Webbsida: www.idpp.gu.se
Epost: idpp@gu.se
Fax: 031-786 2244

Om Ann Zetterqvist

Ledningsuppdrag
Proprefekt

Forskningsintressen
Mina forskningsintressen har fokus på undervisning och lärande i naturvetenskap och teknik. Det är särskilt några områden som engagerar mig i dagsläget:

  • Förskolebarns och elevers lärande och kunskaper i naturvetenskap och teknik
  • Lärares ämnesdidaktiska kompetens (dvs kompetens att undervisa och skapa goda lärmöjligheter när det gäller olika ämnesinnehåll)
  • Formativ bedömning i undervisning och andra lärsituationer
  • Design- och lärstudier i samarbete med lärare i förskola och skola

Det är enligt min uppfattning angeläget att forskningsresultat inom pedagogik och didaktik kommer skolan till godo. Därför har jag tillsammans med andra arbetat en hel del med att skriva om egna och andras forsknings- och utvärderingsresultat i olika publikationer så att lärare och lärarstudenter kan använda dem i sina verksamheter.
 
Undervisningsintressen
Min undervisning är främst inom lärarutbildningen. Jag undervisar gärna i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och särskilt biologi. Handledning och examination av examensarbeten ingår också i min tjänst.
Fortbildning för verksamma lärare och lärarutbildare är ytterligare ett undervisningsintresse som ofta handlar om att kommunicera och diskutera ämnesdidaktiska forskningsresultat inom naturvetenskap och teknik så att de kommer till användning i undervisningen.

Jag deltar även i forskarutbildningskurser som kursledare och lärare och är biträdande handledare för tre doktorander på två olika forskarutbildningar (FoNTD och FoBa).

Nyckelord
Didaktik, ämnesdidaktisk kompetens, lärande, undervisning, formativ bedömning, designstudier, lärstudier, naturvetenskap, biologi, evolution, teknik, skola, förskola.

Länkar till forskningsmiljöer och projekt

Senaste publikationer

Lättare för studenter att återge fakta än att dra egna slutsatser
Reis Margareta, Patrik Aronsson, Shirley Booth, Staffan Hägg, Gunnar Tobin et al.
Läkartidningen, Volym 110, Nummer/häfte 48, Sidor 2156-2157 2013
Tidskriftsartikel

On young people’s experience of systems in technology
Maria Svensson, Ann Zetterqvist, Åke Ingerman
Design and Technology Education: an International Journal, Volym 17, Nummer/häfte 1, Sidor 66-77 2012
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Professional knowledge and everyday experience in a group of elementary teacher students reasoning about teaching infection
Eva Nyberg, Ann Zetterqvist, Marlene Sjöberg, Shirley Booth
Proceedings of IOSTE 2012 (International Organization for Science and Technology Education), Yasmine Hammamet, Tunisia 30/10-2/11, 2012 , 2012
Konferensbidrag

The Pedagogical Content Knowledge of two exemplary science teachers: a comparative study
Eva Nyberg, Ann Zetterqvist
NFSUN 2011 (Nordiskt forskarsymposium om undervisning i naturvetenskap), Linköping, Sverige 14/6 – 16/6, 2011, 2011
Konferensbidrag

What is the relationship between genome and individual characteristics?
Mona Holmqvist, Ann Zetterqvist, Elsa Fagerjord, Kerstin Gross
The World Association of Lesson Study (WALS) International Conference , 2011
Konferensbidrag

Några uppgifter som belyser elevers uppfattningar om vad som är teknik
Björn Andersson, Maria Svensson, Ann Zetterqvist
Nordina, Volym 4, Nummer/häfte 2, Sidor 168-176 2008
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Nationell utvärdering som kunskapsbygge för att förbättra skolans naturvetenskap
Björn Andersson, Frank Bach, Clas Olander, Ann Zetterqvist
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 : nuläge och framåtblickar, Skolverket., 2005
Bokkapitel

Visar 1 - 10 av 24

2013

Lättare för studenter att återge fakta än att dra egna slutsatser
Reis Margareta, Patrik Aronsson, Shirley Booth, Staffan Hägg, Gunnar Tobin et al.
Läkartidningen, Volym 110, Nummer/häfte 48, Sidor 2156-2157 2013
Tidskriftsartikel

2012

On young people’s experience of systems in technology
Maria Svensson, Ann Zetterqvist, Åke Ingerman
Design and Technology Education: an International Journal, Volym 17, Nummer/häfte 1, Sidor 66-77 2012
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Professional knowledge and everyday experience in a group of elementary teacher students reasoning about teaching infection
Eva Nyberg, Ann Zetterqvist, Marlene Sjöberg, Shirley Booth
Proceedings of IOSTE 2012 (International Organization for Science and Technology Education), Yasmine Hammamet, Tunisia 30/10-2/11, 2012 , 2012
Konferensbidrag

2011

The Pedagogical Content Knowledge of two exemplary science teachers: a comparative study
Eva Nyberg, Ann Zetterqvist
NFSUN 2011 (Nordiskt forskarsymposium om undervisning i naturvetenskap), Linköping, Sverige 14/6 – 16/6, 2011, 2011
Konferensbidrag

What is the relationship between genome and individual characteristics?
Mona Holmqvist, Ann Zetterqvist, Elsa Fagerjord, Kerstin Gross
The World Association of Lesson Study (WALS) International Conference , 2011
Konferensbidrag

2008

Några uppgifter som belyser elevers uppfattningar om vad som är teknik
Björn Andersson, Maria Svensson, Ann Zetterqvist
Nordina, Volym 4, Nummer/häfte 2, Sidor 168-176 2008
Tidskriftsartikel, referentgranskad

2007

2005

Nationell utvärdering som kunskapsbygge för att förbättra skolans naturvetenskap
Björn Andersson, Frank Bach, Clas Olander, Ann Zetterqvist
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 : nuläge och framåtblickar, Skolverket., 2005
Bokkapitel

Visar 1 - 10 av 24

Till sidans topp