Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Olof Franck

Senior lecturer

Olof Franck
Senior lecturer , Deputy Head
olof.franck@gu.se
+46 31 786 2011

Room number: B3 359
Postal Address: Box 300, 40530 Göteborg
Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 41120 Göteborg


Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies (More Information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.idpp.gu.se
idpp@gu.se
Fax: +46 31 786 2244

Visiting Address: Läroverksgatan 15 , 405 30 Göteborg

About Olof Franck

Jag är docent i religionsfilosofi och universitetslektor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik. Sedan 2013 är jag viceprefekt för forskning vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP).

Undervisningsintressen

Jag är särskilt intresserad av frågor där de samhällsorienterande ämnenas didaktik, i synnerhet religions- och etikdidaktiska perspektiv, aktualiseras och står i centrum. Efter nära tjugo år som lärare i gymnasieskolan, mestadels som lektor i filosofi och religionskunskap, och genom uppdrag som ämnesexpert vid Skolverkets arbete med Lgr11, Lgy11 och Gymnasiesärskolans reform (2013), har intresset för att utveckla relevanta ämnesdidaktiska perspektiv i t ex författande av läromedel, i praktisk undervisning och i arrangerande av kompetensutveckling för lärare i relation till nya kurs- och ämnesplaner vuxit sig starkt. Jag är också engagerad i den grupp vid IDPP som på Skolverkets uppdrag arbetar med att utforma nationella prov i religionskunskap för åk 6 och 9, vilket kan ses som ytterligare en faktor som stärker och är uttryck för nämnda intresse.

Jag undervisar på kurser och handleder arbeten som relaterar till dessa undervisningsintressen.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen sammanfaller till stor del med mina undervisningsintressen. Inte minst frågor som rör religion, etik, genus, sexualitet och etnicitet i relation till utbildning och pedagogik hör till dessa intressen. Under senare år har också intresset för forskningsperspektiv knutna till Utbildning för hållbar utveckling (ESD) vuxit sig starkt.

Jag är också och inte minst intresserad av kunskapsteoretiska och ontologiska frågor som aktualiseras i utbildningsvetenskapliga sammanhang. Begreppet literacy är en av flera ingångar till detta intresseområde.

Under 2015 – 2017 är jag engagerad i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Vad kan man lära sig i etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola (Dnr 2014-2030).

Under 2015 avslutas det av Sveriges läromedelsförfattares förening finansierade projektet Etisk litteracitet – en fråga om kunskap? En studie av hur etik och etiska frågor framställs i några läromedel för religionskunskap på grundskolan med särskild hänsyn till ny kursplan i religionskunskap (Lgr11).
 

Latest publications

Källkritik som går på djupet
Olof Franck
Alfa : en tidning för lärare om svenska, SO-ämnen och språk, Magazine article 2017
Magazine article

Varieties of Conceptions of Ethical Competence and the Search for Strategies for Assessment in Ethics Education: A Critical Analysis Association for Educational Assessment - Europe, "Assessment cultures in a globalised world", Prague 8th - 11th November 2017
Olof Franck
Conference Program, Association for Educational Assessment - Europe, The 18th Annual AEA-Europe Conference, "Assessment cultures in a globalised world", Prague 8 - 11 November 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Filosofiska bidrag till skolans etikundervisning: några perspektiv på hur etisk kompetens uttrycks på religionskunskapsämnets arenor
Olof Franck
Program för Ämnets dag (Kompetensutveckling för lärare och förskollärare), Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Conference contribution 2017
Conference contribution

Bedömning i etik: utmaningar och möjligheter med hänsyn till undervisning om etik i svensk grundskola
Olof Franck, Kristoffer Larsson, Annika Lilja, Christina Osbeck, Johan Tykesson
Forskning pågår. Utbildningsvetenskpliga fakulteten, Göteborgs universitet 20171031, Conference contribution 2017
Conference contribution

Preface
Olof Franck, Christina Osbeck
Franck, O., & Osbeck, C. (Eds.). Ethical Literacies and Education for Sustainable Development: Young People, Subjectivity and Democratic Participation, London, Palgrave Macmillan, Chapter in book 2017
Chapter in book

Negotiating Ethics Education within RE: Some Critical Perspectives. European Association for the Study of Religions, Annual Conference in Leuven 18t - 21sth of September 2017.
Olof Franck
Conference Programme European Association for the Study of Religions, Annual Conference in Leuven 18t - 21sth of September 2017., Conference contribution 2017
Conference contribution

Challenging the Teaching of Global Ethical Unity: Religious Ethical Claims as Democratic Iterations within Sustainability Didactics
Olof Franck
Programme International Society for the Sociology of Religion/Socité International de Sociologie des Religions (ISSR): Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies, Lausanne 4th - 7th of July 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Highlighting Ethics, Subjectivity and Democratic Participation in Sustainability Education: Challenges and Contributions
Olof Franck
Franck, O. & Osbeck, C. (eds): Ethical Literacies and Education for Sustainable Development: Young People, Subjectivity and Democratic Participation, London, Palgrave Macmillan, Chapter in book 2017
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 107

2017

Källkritik som går på djupet
Olof Franck
Alfa : en tidning för lärare om svenska, SO-ämnen och språk, Magazine article 2017
Magazine article

Varieties of Conceptions of Ethical Competence and the Search for Strategies for Assessment in Ethics Education: A Critical Analysis Association for Educational Assessment - Europe, "Assessment cultures in a globalised world", Prague 8th - 11th November 2017
Olof Franck
Conference Program, Association for Educational Assessment - Europe, The 18th Annual AEA-Europe Conference, "Assessment cultures in a globalised world", Prague 8 - 11 November 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Filosofiska bidrag till skolans etikundervisning: några perspektiv på hur etisk kompetens uttrycks på religionskunskapsämnets arenor
Olof Franck
Program för Ämnets dag (Kompetensutveckling för lärare och förskollärare), Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Conference contribution 2017
Conference contribution

Bedömning i etik: utmaningar och möjligheter med hänsyn till undervisning om etik i svensk grundskola
Olof Franck, Kristoffer Larsson, Annika Lilja, Christina Osbeck, Johan Tykesson
Forskning pågår. Utbildningsvetenskpliga fakulteten, Göteborgs universitet 20171031, Conference contribution 2017
Conference contribution

Preface
Olof Franck, Christina Osbeck
Franck, O., & Osbeck, C. (Eds.). Ethical Literacies and Education for Sustainable Development: Young People, Subjectivity and Democratic Participation, London, Palgrave Macmillan, Chapter in book 2017
Chapter in book

Negotiating Ethics Education within RE: Some Critical Perspectives. European Association for the Study of Religions, Annual Conference in Leuven 18t - 21sth of September 2017.
Olof Franck
Conference Programme European Association for the Study of Religions, Annual Conference in Leuven 18t - 21sth of September 2017., Conference contribution 2017
Conference contribution

Challenging the Teaching of Global Ethical Unity: Religious Ethical Claims as Democratic Iterations within Sustainability Didactics
Olof Franck
Programme International Society for the Sociology of Religion/Socité International de Sociologie des Religions (ISSR): Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies, Lausanne 4th - 7th of July 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Highlighting Ethics, Subjectivity and Democratic Participation in Sustainability Education: Challenges and Contributions
Olof Franck
Franck, O. & Osbeck, C. (eds): Ethical Literacies and Education for Sustainable Development: Young People, Subjectivity and Democratic Participation, London, Palgrave Macmillan, Chapter in book 2017
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 107

Page Manager: Johanna Gunnarsson|Last update: 9/4/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?