Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Delegation från University of Hong Kong på besök

Nyhet: 2015-06-24

Utbildningsvetenskapliga fakultetens utbyte med University of Hong Kong, HKU, fortsatte i mitten av juni när en HKU-delegation besökte Göteborg.
Bland annat genomfördes en två dagar lång minikonferens.

Samarbetsavtalet, som våren 2009 undertecknades mellan de utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet och University of Hong Kong, ger fortsatt upphov till gemensamma aktiviteter.
I april undertecknades ett nytt Memorandum of Understanding mellan fakulteterna.
– Det är mycket värdefullt. Det ger oss möjlighet att fortsätta att utveckla flera av de samarbeten som redan finns mellan fakulteterna, säger Britt-Marie Apelgren, prodekan och värd för den inledande dagen.
Under junidagarna genomfördes bland annat en två dagars minikonferens på temat Research on Education for Sustainable Development. Från Utbildningsvetenskapliga fakulteten deltog forskare från främst institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, men även från institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI.
- Konferenstemat ligger i tiden vid både Göteborgs universitet och vid HKU. Som exempel kan nämnas att vid IDPP nu pågår fyra större externfinansierade forskningsprojekt inom området, säger Jonas Emanuelsson, prefekt vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession och den som ansvarade för konferensprogrammet ihop med kollegorna Eva Nyberg och Beniamin Knutsson.
I sammanhanget kan även nämnas att forskare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten finns med i fyra av de tolv förslag som gått vidare i satsningen på globala samhällsutmaningar, UGOT Challenges, vid Göteborgs universitet.

Gemensamma frågor

– Minikonferensen hade ett bra program med matchande presentationer där forskare och doktorander från HKU parades ihop med folk från oss. Många gemensamma frågor lyftes och vi beslutade att framledes hålla kontakten för att utveckla forskning gemensamt, säger Jonas Emanuelsson.
Deliang ChenDeliang Chen, framstående klimatforskare och professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, höll en av många föreläsningar vid konferensen, under rubriken Earth system for global sustainability: Grand challenges over the coming decade.
– Global hållbarhet är en nyckel till en tryggad livsmedelsförsörjning, energi- och sötvattenstillgång, fattigdomsbekämpning och människors hälsa. Det kräver nytänkande om ekonomi, förvaltning, handel, rättvisa och maktrelationer, sade Deliang Chen.

Vända globala kurvor

Han ansåg att det finns en aldrig tidigare skådad global vetenskaplig strävan att ge svar på de mest angelägna frågorna mänskligheten stått inför. Att möta de utmaningarna måste bidra till att ge insikter om effekter, sårbarhet och svarsalternativ för att vända de globala kurvorna av påverkan och bygga motståndskraft i en tid av snabba globala förändringar.
Arjen Wals, anställd gästprofessor vid IDPP efter ett forskningsbidrag från Carl Bennet AB, redovisade i sin presentation hur hållbarhetsfrågor med sitt ursprung i miljöfrågor gradvis förändrats mot ett bredare samhälls- och utbildningsvetenskapligt forskningsintresse. Frågor om social, kulturell och ekonomisk hållbarhet ses där som integrerade med ekologisk hållbarhet. Den integration ställer fundamentalt nya krav och ger möjligheter att utveckla andra former för utbildning och lärande som bättre svarar mot behoven att finna mer rättvisa och långsiktigt hållbara sätt att leva.

Utveckla samarbete

Utbytet under dagarna handlade, utöver minikonferensen, även om att utveckla samarbete inom utbildning. Samarbete har exempelvis under flera år pågått mellan de två utbildningsvetenskapliga fakulteterna inom forskarutbildningen i språkdidaktik. Flera doktorander och forskare fanns dessutom på plats vid HKU:s motsvarande minkonferens 2012. På avancerad nivå har ett flertal forskare och lärare vid fakulteten under flera år haft föreläsningar via Skype på HKU:s masterutbildningar. På grundnivå finns bland annat samarbete inom lärarutbildningen, där exempelvis lärarstudenter vid Göteborgs universitet gjort fältstudier på plats i Hong Kong.
Det senare har möjliggjorts tack vare professor Ming Fai Pang vid HKU som även denna gång fanns med i delegationen från Hong Kong. Ming Fai Pang var läsåret 2009/2010 innehavare av Carl och Thecla Lambergs gästprofessur vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Kontakter mellan de båda universitetens utbildningsvetenskapliga fakulteter har pågått sedan början av 90-talet, främst genom det forskningssamarbete professor Ference Marton då etablerade. Sedan dess har ett stort antal forskningssamarbeten pågått med Hong Kong med ytterligare andra forskare vid fakulteten inblandade.

AV:

Artikeln publicerades först på: uf.gu.se

Nyheter IDPP

 • Skillnader i genomslag för tidiga betyg och tidiga nationella prov

  [2017-09-18] Svenska lärares arbete har under de senaste decennierna alltmer kommit att präglas av bedömningar och tester av elever. Betyg i lägre årskurser och fler nationella prov har införts. Men en studie vid Göteborgs universitet visar hur delar av undervisningens och skolans syften och mål därmed riskerar att gå förlorade.

 • Ny bok ger stöd för multimodal undervisning utanför bildämnet

  [2017-08-30] Hallå där Margaretha Häggström, adjunkt och doktorand vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession och en av redaktörerna för den nyutkomna boken "Visuell kunskap för multimodalt lärande" som fokuserar hur uttrycksformer som bild, text, ljud och musik i kombination kan fungera som verktyg i många av skolans ämnen.

 • Ali Yildirim ny professor i pedagogiskt arbete

  [2017-08-16] Ali Yildirim är ny professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Han kommer närmast från Middle East Technical University i Ankara där han arbetat som lärare och forskare de senaste 24 åren och som professor sedan 2003.

 • Nationell konferens med fokus på skolvardagen

  [2017-08-11] Göteborgs universitet står 14-15 augusti som värd när den tredje nationella konferensen i pedagogiskt arbete hålls vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

 • Kritiskt öga på skolans digitalisering i fokus på konferens

  [2017-06-16] Göteborgs universitet bjuder den 19 juni in skolledare, lärare och forskare till en kritisk diskussion om skolans digitalisering - en utveckling som kännetecknats av både en stark övertro på den digitala teknikens betydelse för lärandet och av stora vinster för inblandade IT-företag. - Det är viktigt att vi visar det verkliga kunskapsläget vad gäller IT i skola och utbildningssammanhang utan att kommersiella intressen är inblandade, säger professor Jonas Linderoth, en av de medverkande Göteborgsforskarna.

 • Svårt väcka högstadieelevers intresse för matematik

  [2017-04-19] Det kan vara svårt att få elever intresserade av högstadiematematiken. Det försöker matematiklärarna främst lösa genom aktiviteter som diskussioner och elevnära frågor. Men eleverna själva lockas mer av uppgifter där ämnesinnehållet, det vill säga själva matematiken, står i förgrunden. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

 • Om att bygga broar på internationell lärarkonferens

  [2017-04-18] Göteborgs universitet är värd när 200 lärarutbildare från 22 länder samlas under temat "Bygga broar" 20-22 april. Temat anknyter till en situation där många av medlemsländernas skolsystem har tagit emot en stor mängd nyanlända skolelever.

 • Information till studenter och anställda som befann sig i Stockholm den 7 april

  [2017-04-07] Ett antal studenter och anställda vid Göteborgs universitet befann sig i Stockholm under fredagens misstänkta terrordåd. För de som behöver hjälp att hantera det de upplevt finns hjälp att få.

 • Vill skapa förståelse för växternas liv

  [2017-04-06] Livet som växt kan förefalla statiskt och tyst. Men aktuell forskning visar att växter ofta har ett både komplext och socialt liv. Utställningen "Beyond Plant Blindness" i Botaniska trädgården i Göteborg vill på ett konstnärligt sätt belysa just den frågan och öka förståelsen för växters liv. Utställningen är en del i ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, lett av docent Dawn Sanders vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

 • Läs årsmagasinet för 2016!

  [2017-03-28] Utbildningsvetenskapliga fakultetens Årsmagasin 2016 speglar i kortfattad form ett urval av det gångna årets viktigaste händelser inom forskning, utbildning och samverkan vid fakulteten.

Fler nyheter

Sidansvarig: Johanna Gunnarsson|Sidan uppdaterades: 2017-01-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?